Cyklostezky - DS a okolí

 1. Kolem vodního díla Gabčíkovo

56 km vzdálenost 20 hm
2. Za vodními mlýny
 
58 km vzdálenost 10 hm
 
3. Day 24 Dunajska Streda - Bratislava

4. "3."90km Ohrady-Horný bar-Vojtechovce

90 km vzdálenost 10 hm

 5. Dunajská Streda - Gabčíkovo - Bodíky - Čunovo - Petržalka

65 km vzdálenost 30 hm

6. Dunajská Streda - Tomašíkovo - Jahodná

21 km vzdálenost neznáme hm

 7. DS-Sap-Holice-DS

70 km vzdálenost 10 hm

 8. Dunajská Streda - V.Blahovo - Orechova Potóň - Kostolné Kracany Termálné Kúpalisko

22 km vzdálenost 0 hm