Cyklotrasy - DS a okolie

 1. Okolo vodného diela Gabčíkovo

56 km vzdialenosť 20 hm
2. Za vodnými mlynmi
 
58 km vzdialenosť 10 hm
 
3. Day 24 Dunajska Streda - Bratislava

47 km vzdialenosť 40 hm

 

4. "3."90km Ohrady-Horný bar-Vojtechovce

90 km vzdialenosť 10 hm

 5. Dunajská Streda - Gabčíkovo - Bodíky - Čunovo - Petržalka

65 km vzdialenosť 30 hm

6. Dunajská Streda - Tomašíkovo - Jahodná

21 km vzdialenosť neznáme hm

 7. DS-Sap-Holice-DS

70 km vzdialenosť 10 hm

 8. Dunajská Streda - V.Blahovo - Orechova Potóň - Kostolné Kracany Termálné Kúpalisko

22 km vzdialenosť 0 hm